1 Wat Is Seksespecifieke Hulpverlening

Seksespecifieke hulpverlening houdt in dat hulpverleners onderzoeken of klachten en problemen verband houden met de factor sekse. Bij problemen bekijkt de hulpverlener niet enkel de individuele identiteitsvorming en ontwikkeling, maar ook de maatschappelijke invloeden en sociaal-culturele factoren waarin beelden, opvattingen, waarden en normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid meespelen. Ook biologische factoren worden mee in de analyse betrokken.

Al de genoemde niveau's zijn met elkaar in wisselwerking en vormen een dynamisch proces waar de hulpverlener rekening mee moet houden.

Seksespecifieke hulpverlening biedt een ruimer analysekader om hulpvragen van mannen en vrouwen, jongens en meisjes beter te begrijpen en hierbij aan te sluiten.

Seksespecifieke hulpverlening is dan ook vooral een visie op hulpverlenen en geen aparte methode.

In de seksespecifieke hulpverlening onderkennen en erkennen hulpverleners de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen (ook onderling !!). Er is veel aandacht voor diversiteit tussen mannen en vrouwen onderling (vb. etniciteit, generatie, klasse, seksuele voorkeur,…). Louter aandacht voor sekseverschillen doet de werkelijkheid geweld aan.
(van oosten, N. en van der Vlugt, I, 2002).

Door naar
2. Meerwaarde van seksespecifieke hulpverlening
3. Methodische aspecten van seksespecifieke hulpverlening

Terug naar menu Sekse specifieke hulpverlening

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License