2 Meerwaarde Van Seksespecifieke Hulpverlening

Door klachten en problemen van mannen en vrouwen in verband te brengen met biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook met verschillen in socialisatie, maatschappelijke positie, waardering en macht, reacties van de omgeving en communicatie, kan er beter hulp geboden worden.

Problemen worden immers een bredere sociaal-culturele, maatschappelijke context geplaatst. Er is aandacht voor de invloed beelden, opvattingen, waarden en normen over vrouwelijkheid en mannelijkheid, de rolverwachtingen die mensen zich vanaf hun geboorte hebben eigen gemaakt en die hun eigen functie, kracht maar ook schaduwzijden hebben (van Oost, van der Vlugt, 2002, p. 22).
De seksespecifieke hulpverlener is geïnteresseerd in de vraag waarom meisjes meer risico lopen slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan jongens en mannen, of in de vraag waarom mannen eerder verslaafd raken aan alcohol en drugs, of hij heeft in de gaten dat een mannelijk cliënt verdriet en moedeloosheid maskeert met hard werken of agressiviteit.

De seksespecifieke hulpverlening anticipeert op maatschappelijke veranderingen en hulpvragen van cliënten, rekening houdend met hun sekse. De seksespecifieke zorg is alert voor nieuwe hulpvragen en probeert die snel te vertalen in een adequaat zorg- en dienstverleningsaanbod, zonder een cliënt meteen tot een stereotiepe 'vrouw' of 'man' te reduceren (van Oost & van der Vlugt, 2002).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License