Alfons Vansteenwegen

Verliefdheid is een intens gevoel waarin de wereld van aanschijn verandert. Onderzoek toont aan dat het tot stand komen van verliefdheid bevorderd kan worden in omstandigheden waarin met de andere extreme positieve of bedreigende ervaringen opdoet. Denk aan de verliefdheid van de cliënt op de psychotherapeut, aan de verliefdheden die tijdens de examenperiode opbloeien,…
Verliefdheid is een soort gekte. In de verliefdheid zit men de beminde zoals men die wenst. De ander wordt vervormt naar de eigen wensen. In zekere zin is men nauwelijks in die ander geïnteresseerd. Het is alsof men de andere wil reduceren tot de eigen wensen. De verliefde leeft in een soort evidente relatie.
Als men iemand kiest om mee te gaan samenleven, dan doet men dat ook aan de hand van de persoonlijke mythe of het zelfbeeld dat men heeft. Er zijn twee soorten keuzes te onderscheiden. De eerste soort: het kiezen van iemand vanuit een zelfde soort mythe. Twee mensen kiezen elkaar omdat ze dezelfde mythe hebben (2 gevoelige kunstenaarszielen bijvoorbeeld). Het kan ook anders. Dan noemen we dat een partnerkeuze op basis van een aanvullende mythe. Men vindt elkaar omdat men elkaar aanvult. Elke partnerkeuze zal allicht een deel van die twee soorten keuzen omvatten. Een goede partnerkeuze is dat men eerst een goede basis van gelijkheid vaststelt op zoveel mogelijk punten. En dat men daarna een aantal verschillen vaststelt die het huwelijk interessant maken.
Vansteenwegen formuleert (naar Richard Stuart) enkele raadgevingen voor de partnerkeuze:

  • Kies iemand die zoveel mogelijk op je gelijkt. Verschillen komen er genoeg.
  • Kies iemand die de eigenschappen die je belangrijk vindt, al heeft. Het is een illusie te denken dat men de partner ooit weleens zal bekeren.
  • Van iemand houden is een onvoldoende reden om met hem/haar te huwen. Er moeten bijkomende argumenten zijn.
  • Huw voor jezelf en niet voor de vrienden of familie of omdat je de relatie niet durft verbreken.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License