Alfons Vansteenwegen

In zijn boek ‘Liefde is een werkwoord’ onderscheidt Vansteenwegen een aantal fasen en overgangen waar telkens nieuwe regelingen en nieuwe verhoudingen tussen de partners tot stand komen. Elke overgang is een tijd van crisis, een tijd van grotere spanning.

  • Samen afstand nemen tegenover de families:kunnen de jonggehuwden een eigen territorium afbakenen?,…;
  • De relatie in de fase van de kleine kinderen: de omwenteling van verdeling van aandacht in het gezin, verandering van leefpatroon, veranderde seksuele omgang…;
  • Samenleven met grotere kinderen tijdens de middelbare leeftijd: het tot een andere generatie behoren, illusie leven opnieuw te kunnen beginnen,…;
  • Hertrouwen met elkaar: het lege nest: verlieservaringen, laten gaan van kinderen, …;
  • Pensionering:met twee thuis: herverdeling van terreinen, belang van aparte terreinen,….

Wij vinden dat er ook een andere indeling op een ander niveau terug te vinden valt in de boeken van Vansteenwegen, die duidelijker maakt waar het in een relatie telkens weer omgaat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License