Bevestiging Van De Relatie

Bevestiging van de relatie door het creëren van een gemeenschappelijke innerlijke en uiterlijke wereld

De beslissing om te gaan samenwonen is meestal een belangrijke stap die de eigenheid van de relatie verandert. Het inrichten van de gemeenschappelijke woning is een gebeurtenis die tegenwoordig veel belangrijker is dan de vraag om te trouwen met elkaar. De relatie krijgt in het inrichten van een gemeenschappelijke woning een symbolische vormgeving. Wie trekt in bij wie? Hoe worden de woonruimtes ingedeeld? Welke smaak en stijl ontwikkelen partners bij de inrichting? Aan wie horen de meubels toe? Slapen de partners in dezelfde kamer, in hetzelfde bed of in twee afzonderlijke bedden? Gebruiken zij de kamer om te wonen en om te werken gemeenschappelijk? Het aanschaffen van de woninginrichting is belangrijk voor de identiteitsvorming van een relatie. Dit wordt duidelijk in situaties waar dit niet gebeurt. Wanneer de ene partner intrekt bij de andere, leidt dit dikwijls tot conflicten. Degene die de woning bezit, beleeft degene die intrekt als een indringer. Dit probleem van woninginrichting is nog meer aan de orde in het geval van een tweede huwelijk.
Maatschappelijk wordt een grote pluriformiteit van samenlevingsvormen geaccepteerd. Het alleenwonen is geaccepteerd, maar wordt na de dertig eerder zelden als levensvorm verkozen. Het niet-getrouwd samenwonen wordt niet meer afkeurend bekeken. Er komt relatief weinig ‘concubinaat’ voor dat langer duurt dan vijf jaar. Dit betekent dat de relaties ofwel verbroken worden , ofwel overgaan in een huwelijk. Van een algemene verminderde aantrekkingskracht van het huwelijk kan niet gesproken worden. Er wordt alleen afgekeurd dat een huwelijk in stand gehouden wordt tot elke prijs. De verwachtingen die ten aanzien van niet-getrouwd samenleven gelden, komen geenszins uit. Dergelijke relaties blijken in het algemeen niet vrijer, liefdevoller, volwassener of creatiever. De ingesteldheid om alles te vermijden wat aan de relatie structuur, gewoonte en stevigheid zou kunnen geven, kan het vermogen tot beslissingen nemen in het dagelijks leven moeilijker maken.
Het is belangrijk om voor elke passende leefvorm vrij en zonder uiterlijke druk te kunnen kiezen. Het traditionele huwelijk is voor veel mensen niet geschikt. Ieder kan heden ten dage zelf uitmaken hoeveel nabijheid en afstand hij nodig heeft, hoeveel verbondenheid en hoeveel vrijheid.
Een huwelijk verandert meest de relatie van een paar met zijn nabije sociale omgeving. De betekenis van een relatie, waarbij beiden niet getrouwd zijn, is voor buitenstaanders nauwelijks in te schatten. Een huwelijk daarentegen is een duidelijk gedefinieerde samenlevingsvorm die bevestigt dat beide partners een paar vormen.

Terug naar Ontgoocheling en liefdesverdriet
Terug naar Jurg Willi
Door naar stichten van een gezin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License