Casus 1

Casus 1: An en Jan.

An komt op consult in kind en gezin met de 6 maanden oude Joep. Alles gaat goed met Joep. An ziet er daarentegen versleten uit. Op de vraag ‘hoe het met haar is?’, begint ze te huilen. Het gaat niet zo goed met haar en Jan, haar man. Ze is bang dat het tot een scheiding zal komen.
Ze begrijpt niet hoe het zo is kunnen komen. Ze zijn al 5 jaar samen, waarvan 3 jaar zo goed als samenwonend, 1 jaar volledig (samenwonend). Joeps komst was ongepland maar niet ongewenst. 3 maanden geleden zijn ze gehuwd. De laatste tijd hebben ze constant conflicten terwijl dat voordien niet het geval was. Ze kan niet veel meer van hem verdragen.
Hij is vaker weg. Hij was vroeger ook een bezige bij maar toen stoorde haar dat niet. Nu zit ze overdag alleen (ze heeft loopbaanonderbreking) en verwacht ze dat hij bepaalde avonden thuis blijft. “Als hij mij graag ziet dan doet hij dat toch?”.
Jan zegt haar dat ze veel veranderd is, en veel eisender geworden is. Hij heeft het gevoel ‘verstikt’ te zijn.
Ze begrijpt echt niet hoe een relatie zo kan veranderen. Hij was voor haar de ware en is dat eigenlijk nog altijd. Toen ze elkaar leerden kennen was het ‘grote liefde’. Ze voelde zich zo veilig bij hem, alsof ze hem al altijd had gekend en een stukje van zichzelf teruggevonden had.

1. Welke reacties roept deze casus bij je op? De persoonlijke waarden, normen, ideeën, ervaringen van de sociaal verpleegkundige kunnen een rol spelen in de reactie. Kan je hiervan voorbeelden bedenken? Op welke manier zouden jouw waarden, normen, enz…een rol kunnen spelen in je reageren op deze situatie?

Reactie docent casus 1- vraag 1

2. Hoe zou je reageren in deze concrete situatie?

Reactie docent casus 1 - vraag 2

Reageer op bovenstaande vragen via de knop 'discuss' onderaan.

De reacties van de docent zullen geactiveerd worden op een afgesproken datum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License