Casus 4: Lien

(casus van Tine Debackere)

Lien is een meisje van 10 jaar. Haar vader en moeder zijn 2 jaar geleden gescheiden. Zowel vader als moeder zijn hertrouwd en hebben een nieuw gezin. Moeder heeft met haar nieuwe partner, die geen kinderen had, nu net een derde kindje. Ze is momenteel nog op materniteit. Lien heeft nog een broer van 8 jaar, ook een kind van dezelfde vader. Haar vader heeft ook een nieuw gezin. De nieuwe vrouw van haar vader had al een dochter (4 jaar) uit een eerste huwelijk.
Tijdens het verblijf van de moeder in het ziekenhuis na de geboorte van haar zoontje, vertelt moeder aan de verpleegkundige dat de situatie met Lien onhoudbaar is geworden. Ze is dominant, eist alle aandacht op. Ze is opzettelijk ongehoorzaam. Nog maar een tijdje geleden moest moeder naar de school van Lien waar ze met een ander kind had gevochten. Lien zei dat dat ander kind haar uitlachte omdat haar ouders gescheiden waren. Ook vader weet zich geen weg met het gedrag van Lien. Daar is de situatie met Lien zo mogelijk nog erger. Als vader met zijn nieuwe partner in de zetel zit en TV kijkt, wil Lien tussen hen twee komen zitten. Als vader een avondje uit heeft met zijn nieuwe vrouw, dan maakt Lien de hele avond kabaal en is ze onhandelbaar. De babysit heeft hen meerdere keren opgebeld in het restaurant. De babysit heeft ook al moeder eens opgebeld toen ze vader niet kon vinden. Vader en zijn nieuwe vrouw gaan nu niet meer weg.
Moeder en vader praten niet dikwijls over Lien. Ze weten wel van elkaar dat er problemen zijn met Lien, maar moeder gaat liever niet met vader gaan samen zitten. Er is te veel gebeurd voor en tijdens de scheiding. Ze hebben toen gekozen voor co-ouderschap omdat geen van beide ouders de kinderen wou afstaan. Dan was dit maar de beste manier: elk de helft van de tijd. Maar moeder heeft zich al dikwijls beklaagd dat ze niet voor de voogdij van de kinderen is gegaan. Met haar ex-man kan ze niet overleggen, zelfs niet over Lien.
Zowel tegen vader als moeder fantaseert Lien dat haar ouders weer samen zullen wonen. Ze is ook grof tegen de nieuwe partners: ze zegt hen dat ze gauw zullen moeten vertrekken want dan zullen haar mama en papa weer gaan samen wonen. Haar moeder en stiefvader proberen dit zo veel mogelijk te negeren en besteden er zo weinig mogelijk aandacht aan. Haar vader en stiefmoeder worden kwaad als ze dit zegt en sturen haar naar haar kamer om te bezinnen.
Moeder vreest dat de situatie met de nieuwe baby in huis alleen nog erger zal worden. Ze is ten einde raad. Wat kan ze doen om het gedrag van Lien te kalmeren, hoe kan ze met Lien omgaan en hoe kan de situatie thuis weer rustig worden?

Vragen en opdrachten

1. Teken een genogram.
oplossing casus 4 - genogram
2. Er is sprake van verwarring tussen partnerrelatie en ouderrelatie. Wat denk je dat dit betekent?
3. Wat is de hulpvraag van moeder?
oplossing casus 4 - hulpvraag
4. Probeer te begrijpen en te verklaren waarom Lien zich zo gedraagt. Hoe kan men dergelijke situaties proberen te voorkomen?
oplossing casus 4 - Liens gedrag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License