Casus 6: Laura

Deel 1- gesprek met Laura

Je bent werkzaam op het CLB en in het kader van medisch schooltoezicht maak je kennis met Laura, 8 jaar. De arts heeft je er net bijgeroepen. Toen hij dichter bij Laura kwam om haar te onderzoeken, reageerde ze vrij angstig. Laura was je al opgevallen vooraf. Ze zat te midden haar klasgenootjes stilletjes te wachten tot ze aan de beurt was. Nu zit ze als een angstig vogeltje naar jou te kijken. Je gaf ze iets te drinken en ze is nu wat rustiger geworden.
Vanuit haar dossier weet je dat Laura in een nieuw samengesteld gezin leeft. Een jaar terug is de nieuwe partner van haar moeder en zijn zoon (14 jaar) bij haar en haar zus komen inwonen. Van de juf weet je ondertussen dat Laura in de klas ook heel stil is. Ze is altijd keurig in orde met haar taken. In de klas zoekt ze wel minder contact dan vroeger. Je probeert met haar te praten.

1. Je wil een gesprek voeren met Laura. Hoe pak je dit aan? Wat kunnen de valkuilen zijn? Denk hierover na alvorens door te klikken op de reactie van de docent.

Reactie - casus 6 - aanpak gesprek Laura

Deel 2 - gesprek met juf

Enkele dagen later belt de leerkracht je vrij overstuur op.
- Lees het verhaal van de juf hieronder en probeer zelf mondeling luidop te reageren zonder er voorafgaand lang over na te denken. In de reële situatie wordt immers van jou ook vrijwel onmiddellijk een reactie verwacht.
- Schrijf dan via knop 'discuss' onder aan de pagina neer, hoe je zou reageren en wat je zou doen.

Verhaal van de juf (dit vertelt ze per telefoon).
Laura heeft een agressieve uitbarsting gehad in de klas waarbij ze is beginnen schoppen op een medeklasgenoot. In het gesprek dat daarop volgde heeft Laura gezegd dat haar stiefbroer niet lief is en ‘vieze dingen’ doet. De juf is zeker dat het om seksueel misbruik gaat en wil Laura niet mee naar huis laten gaan zolang die broer er is. Ze wil dat jullie via de politie regelen dat die broer wordt opgehaald en opgesloten. Het is nu 15u45 en om 16u15 wordt Laura normaal afgehaald.

Reactie docent - casus 6 - gesprek juf

Uiteindelijk komt er een gesprek met de stiefbroer en de ouders. Uit gesprek met stiefbroer en ouders komt naar voor dat het maar wat geplaag was, dat hij eens zijn penis heeft getoond samen met zijn vrienden maar dat het maar om te lachen was. De ouders zijn opgelucht dat het opgehelderd is en vertrekken naar huis.

Met Laura blijft het niet goed gaan. Ze is nog stiller geworden en wil constant naar het toilet. Op een dag zit ze wenend op het toilet. Een arts wordt erbij gehaald (de juf wil een vrouwelijke arts) en die constateert een blaasontsteking. Ze moet voldoende drinken.

Ga naar het vervolg van deze casus door op onderstaande link te klikken.
Casus 6 - deel 3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License