Casus 7: Jan en Tim

Jan en Tim zijn 2 broers van 6 en 9 jaar oud. Jan kwam vanmorgen op school met een blauw oog. Zijn moeder zei dat hij tegen de tafel gevallen was. Het gebeurt vaak dat Jan zich bezeert, het is nogal een wildebras.
De juf van turnen merkt op een bepaalde dag op dat zijn rug blauw is.
Jan wordt apart genomen en zegt dat dat komt omdat zijn papa hem pijn gedaan heeft. Zijn papa was boos omdat hij niet snel genoeg opruimde.
Vorig jaar heeft Tim eens zijn arm gebroken en had hij eens een verband aan omdat hij zijn hand verbrand had. Het was toen wel opgevallen dat het verhaal dat Tim en zijn moeder over dat ongeval vertelden sterk verschilde. Al die elementen samen genomen wordt vanuit de school dringend overleg gevraagd met CLB, zorgcoördinator om de situatie aan te pakken.

1) Wat zijn jouw suggesties in zo’n situatie? Wat zijn de valkuilen?
2) Wat is jouw mening over het uit huis plaatsen van kinderen in geval van geweld?
3) Wat brengt mensen er toe hun kinderen te mishandelen volgens jou? Profiel van de kindermishandelaar?
4) Hoe vermoed je dat een begeleiding van ‘mishandelaars’ eruit ziet?
5) Wat zal centraal staan in de begeleiding van mishandelde kinderen? Op Korte termijn en op lange termijn?

Toets je antwoorden aan de hand van de informatie die je vindt via onderstaande link.
kindermishandeling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License