De Fase Van De Opwinding

De fysieke veranderingen van de opwindingsfase zijn niet altijd constant of stijgend, noch voor de man, noch voor de vrouw. Mentale of fysieke afleiding, verandering van tempo, rechtstreekse seksuele stimulatie,… kunnen vaak de opbouw van seksuele spanning verminderen die het kenmerk is van de opwindingsfase.

Opwindingsfase bij de vrouw

- de tepels worden stijf;
- de areola worden groter;
- de borsten nemen toe in volume door vasocongestie;
- er verschijnen rode vlekjes in het laatste deel van deze fase (seksblos);
- er zijn willekeurige spiercontracties;
- er is toename van de hartslagfrequentie;
- er is toename van de bloeddruk (systolisch en diastolisch);
- er is vasocongestie van de clitoris;
- het binnenste 2/3 deel van vagina wordt breder en langer;
- vasocongestie zorgt voor kleurverandering vaginawand;
- gedeelte elevatie van naar voren gelegen uterus;
- bij nullipara worden de labia majora platter, gaan uit elkaar en omhoog, bij multipara is er toename in dikte door vasocongestie;
- de labia minora worden dikker en langer, dit verlengt het vaginakanaal met ongeveer 1 cm.
- er is vaginale lubricatie (transsudatie) binnen 10 –30 sec. na begin erotoseksuele stimulatie. Seksuele opwinding kan binnen een paar seconden aanleiding geven tot vaginale lubricatie. Men neemt aan dat de lubricatie berust op transsudatie vanuit de capillairen in de vaginawand, gevolg van vergrote bloedtoevoer en vasocongestie in de vaatjes van de wand van de vagina. De vloeistof lekt als het ware door het epitheel van de vagina. In het begin van de opwindingsfase kan de hoeveelheid vocht zo gering zijn dat noch de vrouw, noch haar partner iets merkt. De consistentie, kwantiteit en geur van vaginale lubricatie variëren aanzienlijk bij de ene vrouw of de andere, en bij dezelfde vrouw ook van het ene moment op het andere. De hoeveelheid vaginale lubricatie is niet per se toonaangevend voor de mate van seksuele opwinding van de vrouw.
- De combinatie van lubricatie, vele elastische vezels in de wand en de tijdens de seksuele opwinding optredende verlenging en verbreding van de vagina, maakt de vagina toegankelijk voor penissen van uiteenlopende grootte, wat niet wil zeggen dat de man nu al moet penetreren.

Opwindingsfase bij de man

- soms worden de tepels stijf;
- er zijn willekeurige spiercontracties, gedeeltelijke testes-elevatie, contracties van buik- en tussenribspieren;
- toename hartslagfrequentie;
- toename bloeddruk (systolische en diastolische);
- snel optreden van erectie (sponsachtig weefsel van penis vult zich met bloed);
- de scrotale zak wordt platter;
- gedeeltelijke elevatie van beide testes naar perineum als gevolg van korter worden van cremasterspier.

Terug naar De seksuele respons
Verder naar De plateaufase

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License