De Plateaufase

In deze fase blijft een hoog niveau van seksuele opwinding gehandhaafd en geïntensiveerd, en wordt de weg bereid voor het orgasme. De duur van de plateaufase is heel verschillend.

De plateaufase bij de vrouw

- de tepels zijn maximaal stijf;
- verdere vergroting van de areola;
- maximale grootte borsten (20 tot 25 %), vooral bij nullipara;
- goed ontwikkelde seksblos;
- semispastische contracties van aangezichts-, buik-, en tussenribspieren;
- versnelling van de ademhaling;
- toegenomen hartslagfrequentie (gem. 100-175 slagen/minuut);
- stijging in systolische druk van 20-60 mmHg, in diastolische druk van 10-20 mmHg;
- terugtrekken van glans en schacht onder voorhuid;
- wand van buitenste 1/3 deel van vagina wordt dikker door vasocongestie, lumen dus nauwer, zo ontstaat orgasme-platform;
- het binnenste 2/3 deel wordt nog wijder en dieper;
- volledige uteruselevatie;
- toename prikkelgevoeligheid van uterus;
- bij nullipara kunnen labia majora sterk vergroot worden door veneus bloed, bij multipara is er verdere zwelling door vasocongestie afhankelijk van aanwezigheid van spataderen;
- er is een duidelijke kleurverandering van helderrood naar diepe, wijnrode kleur, signaal van naderend orgasme;
- afscheiding van 1 of 2 druppels slijmerig vocht door klieren van Bartholin.

De plateaufase bij de man

- tepels kunnen stijf en gezwollen zijn;
- er kunnen rode vlekjes aan het einde van deze fase ontstaan (seksblos);
- semispastische contracties van aangezichts-, buik- en tussenribspieren;
- versnelde ademhaling;
- toegenomen hartslagfrequentie;
- stijging van systolische en diastolische druk, zelfs iets sterker dan bij de vrouw;
- maximale erectie, sterke toename in omtrek bij corona, glans van penis bereikt maximale volume;
- scrotale huid is maximaal verdikt, scrotum maximaal verkort;
- vergroting testisvolume met max. 50 % door vasocongestie;
- maximale elevatie dicht tegen perineum is kenmerkend voor op handen zijnde ejaculatie;
- afscheiding van 2 of 3 druppels slijmerig vocht van klieren van Cowper.

Terug naar De seksuele respons
Verder naar De orgasmefase

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License