De Seksuele Respons

In de seksuele responscyclus vallen volgende fases te onderscheiden:
De fase van het verlangen
De fase van de opwinding
De plateaufase
De orgasmefase
De herstelfase

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License