Discussie Man Vrouw Verschillen

Hoewel reeds in de les aangegeven werd dat er niet zoiets bestaat als dé man en dé vrouw, zijn een aantal onderzoekers, auteurs ervan overtuigd dat bepaalde kenmerken significant in verschillende mate aanwezig zijn bij man en vrouw.

Welke zijn volgens jou bestaande man - vrouw verschillen? En welke rol kunnen zij spelen in het hulpverlenerscontact? Druk onderaan op discuss om je mening te formuleren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License