Echtscheiding

Als hulpverlener is het van belang je bewust te zijn van je eigen houding rond echtscheiding. Verder kan het je helpen om inzicht te hebben in de psychologische taken van ouders en kinderen bij echtscheiding; alsook in de doelstellingen en valkuilen van begeleiding bij echtscheiding zowel ten aanzien van het paar als kinderen. Deze inzichten mogen niet in de weg staan van een tijdig reflecteren over de grenzen van eigen mogelijkheden en taken bij echtscheidingsbegeleiding. Tijdig doorverwijzen kan ook hier cruciaal zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License