Evaluatie

De evaluatie bestaat uit een reflectieverslag en een schriftelijk examen. Beide wegen evenveel door in de eindbeoordeling.

In het reflectieverslag beschrijf je de evoluties die je bij jezelf ondervond m.b.t. tot de idee├źn, themata, waarden, e.d. die doorheen deze cursus aan bod komen. Welke inzichten hebben een persoonlijke of professionele ontwikkeling teweeggebracht? Waardoor is je professioneel functioneren veranderd?

De structurering alsook het volume van het reflectieverslag wordt vrij gelaten. Sterk aanbevolen is vroegtijdig aan dit reflectieverslag te werken en het te laten groeien. Het actief participeren aan discussies via deze site of op contactmomenten en het meenemen van feedback is hierbij cruciaal. Achteraf (na het doorwerken van de ganse cursus) een reflectieverslag schrijven is vrij moeilijk, dan is het veel moeilijker het leerproces weer te geven.

Het schriftelijk examen bevat een beperkt aantal casussen, de vragen zijn vooral toepassingsgericht en polsen naar het adequaat handelen van de verpleegkundige.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License