Recent Forum Posts
From categories:
Ann Perremans (guest) 20 Feb 2011 21:27
in discussion Hidden / Per page discussions » Man Vrouw Verschillen

Ik ga proberen om de (vrij volledige) informatie van Ines nog iets verder aan te vullen.

Mannen:
- kunnen een striktere scheiding maken tussen werk en gezin.
- verbergen hun emoties meer.
- willen niet praten als ze gestrest zijn.
- kunnen liefde en seks scheiden.
- praten minder maar gaan sneller over tot actie
- hebben meer angst voor vaste relaties (bindingsangst)
- vragen zelden hulp en aanzien dit als zwakte
- gaan winkelen met een gericht doel.

Vrouwen:
- Hebben meer een 6de zintuig
- praten indirecter
- hebben meer stemmingswisselingen
- kunnen makkelijker over gevoelens praten.
- Hebben minder gevoel voor ruimte en afstand
- kijken meer naar details.
- zien een hulpvraag als iets sociaal.
- winkelen minder gestructureerd.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen …

Ann Perremans

by Ann Perremans (guest), 20 Feb 2011 21:27
Ann Perremans (guest) 17 Feb 2011 12:43
in discussion Hidden / Per page discussions » Problemen En Hulpverlening

Ik ga proberen om de (vrij volledige) informatie van Ines nog iets verder aan te vullen.

Mannen:
- kunnen een striktere scheiding maken tussen werk en gezin.
- verbergen hun emoties meer.
- willen niet praten als ze gestrest zijn.
- kunnen liefde en seks scheiden.
- praten minder maar gaan sneller over tot actie
- hebben meer angst voor vaste relaties (bindingsangst)
- vragen zelden hulp en aanzien dit als zwakte
- gaan winkelen met een gericht doel.

Vrouwen:
- Hebben meer een 6de zintuig
- praten indirecter
- hebben meer stemmingswisselingen
- kunnen makkelijker over gevoelens praten.
- Hebben minder gevoel voor ruimte en afstand
- kijken meer naar details.
- zien een hulpvraag als iets sociaal.
- winkelen minder gestructureerd.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen …

Ann Perremans

by Ann Perremans (guest), 17 Feb 2011 12:43
Ines Cardoen (guest) 03 Feb 2011 21:35
in discussion Hidden / Per page discussions » Man Vrouw Verschillen

Er zijn op verschillende gebieden verschillen waar te nemen tussen mannen en vrouwen. (denken, voelen, communiceren en liefhebben)
Het start reeds bij de hersenen, de linker helft wordt de mannelijke kant genoemd (het denken, taal, communicatie, wilskracht en concentratie)
De rechter hersenhelft wordt de vrouwelijke kant genoemd (gevoelens, gevoel voor schoonheid, denken in beelden en contact met het lichaam en onderbewustzijn)
(Pieter Langedijk)
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn biologisch en mentaal bepaald. bv. mannen kunnen maar 1 ding tegelijkertijd en vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht
(Allan en Barbara Pease)
Mannen hebben gemiddeld 16% meer hersencellen dan vrouwen, maar bij de vrouw is het centrum van de emoties in de hersenen weer groter dan bij mannen.
Vrouwen en mannen scoren over het algemeen even goed op een IQ-test. Het is niet waar dat 1 van de geslachten slimmer zou zijn dan de andere, ze scoren op bepaalde deelonderwerpen beter of slechter.
Fysieke verschillen:
*mannen zijn gemiddeld 11 cm groter dan vrouwen
*mannen wegen gemiddeld 12 kg meer dan vrouwen
*bij de man is er gemiddeld 15% vetweefsel en bij de vrouw gemiddeld 25%
*vrouwen hebben gemiddeld 30% spierweefsel en mannen gemiddeld 40%
*een gemiddelde man heeft 5,5 liter bloed en een vrouw 4,5 liter bloed in het lichaam
*de gemiddelde vrouw heeft een grotere romp dan de man
*de heupen van de man zijn gebouwd om snel te lopen, bij de vouw om kinderen te baren.

Andere verschillen:
*vrouwen drukken zich emotioneel beter uit, ze wil gekoesterd worden
*vrouwen hebben een betere reukzin
*vrouwen zijn beter met woorden
*vrouwen kunnen meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
*vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten
*vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek
*vrouwen kunnen beter zien of 2 afbeeldingen dezelfde zijn

*mannen willen nodig zijn
*mannen lezen beter kaart
*mannen zijn minder gevoelig aan depressies
*mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht
*mannen kunnen zich beter op 1 doel concentreren
*mannen kunnen beter complexe technische problemen oplossen (doordat ze meer verbindingen hebben tussen de hersencellen)
*mannen zijn beter in het opslaan van geordende informatie

Bij problemen zijn mannen meer op actie gericht en vrouwen op communicatie.
Bij vrouwen is het communicatiecentrum groter in de hersenen en bij mannen is het hersendeel dat sexualiteit doorgeeft groter.

Ines Cardoen

by Ines Cardoen (guest), 03 Feb 2011 21:35
Nele (guest) 03 Feb 2011 19:38
in discussion Hidden / Per page discussions » Man Vrouw Verschillen

Mijn (Nele) verschil tussen mannen en vrouwen:
Mannen verbergen hun emoties, vinden het vreselijk als ze de fout ingaan, bieden goede raad aan en oplossingen, willen niet praten als ze gestrest zijn. Ze werken hard, zijn gek op jongensspeeltjes, gebruiken graag grootspraak vooral onder invloed van alcohol, kunnen liefde en seks scheiden, vragen nooit aan iemand de weg.
Vrouwen denken hardop, hebben een zesde zintuig, zijn aanrakingsgevoelig, hebben huilbuien, kopen altijd schoenen en zijn gek op praten over problemen. Vrouwen bedienen zich van indirect taalgebruik, vergeten minder, ontmaskeren leugenaars, geloven in eeuwige romantiek, willen constant aandacht, lijken voortdurend emotioneel onvervuld te zijn en hebben ogen in hun rug.
Stof genoeg voor discussie!!

by Nele (guest), 03 Feb 2011 19:38
Ines Cardoen (guest) 01 Feb 2011 14:42
in discussion Hidden / Per page discussions » Problemen En Hulpverlening

Er zijn op verschillende gebieden verschillen waar te nemen tussen mannen en vrouwen. (denken, voelen, communiceren en liefhebben)
Het start reeds bij de hersenen, de linker helft wordt de mannelijke kant genoemd (het denken, taal, communicatie, wilskracht en concentratie)
De rechter hersenhelft wordt de vrouwelijke kant genoemd (gevoelens, gevoel voor schoonheid, denken in beelden en contact met het lichaam en onderbewustzijn)
(Pieter Langedijk)
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn biologisch en mentaal bepaald. bv. mannen kunnen maar 1 ding tegelijkertijd en vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht
(Allan en Barbara Pease)
Mannen hebben gemiddeld 16% meer hersencellen dan vrouwen, maar bij de vrouw is het centrum van de emoties in de hersenen weer groter dan bij mannen.
Vrouwen en mannen scoren over het algemeen even goed op een IQ-test. Het is niet waar dat 1 van de geslachten slimmer zou zijn dan de andere, ze scoren op bepaalde deelonderwerpen beter of slechter.
Fysieke verschillen:
*mannen zijn gemiddeld 11 cm groter dan vrouwen
*mannen wegen gemiddeld 12 kg meer dan vrouwen
*bij de man is er gemiddeld 15% vetweefsel en bij de vrouw gemiddeld 25%
*vrouwen hebben gemiddeld 30% spierweefsel en mannen gemiddeld 40%
*een gemiddelde man heeft 5,5 liter bloed en een vrouw 4,5 liter bloed in het lichaam
*de gemiddelde vrouw heeft een grotere romp dan de man
*de heupen van de man zijn gebouwd om snel te lopen, bij de vouw om kinderen te baren.

Andere verschillen:
*vrouwen drukken zich emotioneel beter uit, ze wil gekoesterd worden
*vrouwen hebben een betere reukzin
*vrouwen zijn beter met woorden
*vrouwen kunnen meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
*vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten
*vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek
*vrouwen kunnen beter zien of 2 afbeeldingen dezelfde zijn

*mannen willen nodig zijn
*mannen lezen beter kaart
*mannen zijn minder gevoelig aan depressies
*mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht
*mannen kunnen zich beter op 1 doel concentreren
*mannen kunnen beter complexe technische problemen oplossen (doordat ze meer verbindingen hebben tussen de hersencellen)
*mannen zijn beter in het opslaan van geordende informatie

Bij problemen zijn mannen meer op actie gericht en vrouwen op communicatie.
Bij vrouwen is het communicatiecentrum groter in de hersenen en bij mannen is het hersendeel dat sexualiteit doorgeeft groter.

Ines Cardoen

by Ines Cardoen (guest), 01 Feb 2011 14:42
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License