Jouw Casus

Beste student,

Mogelijks maakte je in je werksituatie of stage een situatie mee waarin je het niet evident vond om te reageren. Je kan je casus doorsturen naar de docent die deze dan in de webgebaseerde cursus plaatst. Zo kunnen medestudiegenoten je ook via deze weg van feedback voorzien. Het kunnen ook voorbeelden zijn van 'good practices' die je wil delen met medestudenten. Je was bijvoorbeeld getuige van een gesprek waarbij je onder de indruk was van de aanpak van de hulpverlener. Ook dit kan leerrijk zijn.
Stuur je casus en reacties dus gerust door naar eb.ohtak|rekcoked.elreev#eb.ohtak|rekcoked.elreev.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License