Jurg Willi

Uit WILLI, J., Duurzame liefde: hoe samen groeien in een partnerrelatie, Drukkerij Lannoo, Tielt, 1996, vertaling door Govaerts Jean-Marie en Goris Koen, 300 pagina’s.

Ook Jurg Willi (1996) benadrukt in zijn boek ‘ Duurzame liefde: hoe samen groeien in een partnerrelatie’ dat een relatie berust op de mogelijkheid om als persoon te groeien aan elkaar en je emotioneel verder te ontwikkelen wat onvermijdelijk gepaard gaat met een aantal frustraties, pijn en moeite. Hij stelt zich de vraag waarom mensen samen blijven ondanks alle pijn en geeft een overzicht van de opeenvolgende fasen in een relatie.

Elke relatie heeft iets eenmaligs en in menig opzicht onvergelijkbaars. Toch is er een min of meer typisch verloop van relaties in kaart te brengen. Een relatie is een voortdurend doorgaande beweging die zich altijd vernieuwt en verandert. In elk mens zijn tegenstrijdige verlangens aanwezig. Enerzijds leeft er een hunkering naar stabiele liefdesrelaties en de wens om zijn leven gestalte te geven met een liefdespartner en daar tegenover staat de hunkering naar een ongebonden leven, naar vrijheid en naar wisselende relaties. De ontwikkeling van het samenleven evolueert weliswaar niet op een dwingende wijze van de ene fase in de andere. Dezelfde persoon kan gelijktijdig in verschillende stadia van dit proces verwikkeld zijn. Door scheiding en opnieuw trouwen ontstaan complexe relatiemodellen. De beschrijving van dit evolutieve proces als een geordende opeenvolging van fasen, heeft het didactische voordeel van de overzichtelijkheid.

De stadia volgens Willi:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License