Organisatie En Begeleiding

Op de pagina wegwijs wordt de structuur van de cursus uitgelegd. Het doornemen van de studiewijzer - deze rubriek is er een onderdeel van - brengt verdere verduidelijking over doelen van deze cursus.

Leermiddelen

- Casussen: linkerkolom.

Deze casussen kunnen op diverse wijzes gebruikt worden. Als vertrekpunt voor reflectie, discussie, als trigger of aanloop naar theorie, of als toepassing van het doornemen van theorie (terug te vinden rechts boven onder de knop onderwerpen). De casussen hebben een toenemende complexiteit.

- Onderwerpen: knop rechts bovenaan.

De theorie dient in hoofdzaak beschouwd te worden als verdiepings-, en voorbereidingsmateriaal. Mogelijks word je gevraagd een bepaald gedeelte te lezen voorafgaand aan contactmoment of voor het behandelen van een casus, of achteraf na te lezen. Echte reproductievragen worden op het examen niet gesteld, maar uit de respons die je geeft op een casus zal wel blijken of deze stof verwerkt is.

Onderwijskundige werkvormen en begeleiding

We werken, zoals je ondertussen reeds merkte, met een webgebaseerde cursus. Hierbinnen werken we veelvuldig met reflectievragen en discussies. Het is de bedoeling dat je de verschillende casussen voor een vooraf bepaalde datum doorneemt en regelmatig deelneemt aan de discussies, via de knop 'discuss' die je onderaan terugvindt op elke pagina. De interventies die je hierop plaatst zijn leergericht. Dit wil zeggen dat een minder gelukkig interventievoorstel of een zogenaamd 'dom antwoord' niet in rekening gebracht kan worden bij het de evaluatie. Je kan dus een participeren zonder risico. Hoe meer je participeert, hoe meer kans op feedback. Het is zelfs aangewezen te reageren vanuit een zekere spontaneïteit en niet al te onderhevig te zijn aan de sociale wenselijkheidstendens. Zo zijn de leerkansen het grootst en worden eigen waarden en normen duidelijk.

Op de afgesproken data activeert de docent haar reacties bij diverse vragen. Dit betekent niet dat hier dé oplossing of het enige goede antwoord geformuleerd wordt. Hulpverleners verschillen sowieso onderling geregeld over wat nu een gepaste interventie is. Valkuilen worden wel geduid, pro's en contra's van verschillende handelwijzes worden verwoord.

Studenten die omwille van omstandigheden niet konden participeren aan de discussies, hebben ook toegang tot deze reacties. De docent gaat ervan uit dat er altijd omstandigheden kunnen zijn waardoor tussentijdse deadlines niet gehaald worden. Toch is het sterk aangewezen een zodanige planning te maken dat dit wel lukt.

Na het doornemen van deze cursus moet je in staat zijn tot:

- het verwoorden van eigen houdingen ten aanzien van de thema’s en verwoorden van reflecties over het impact van deze houding op je professioneel handelen;
- het verwoorden van moeilijkheden, valkuilen voor de hulpverlener in de besproken en analoge situaties;
- het toepassen van communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken in deze situaties.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License