Partnerkeuze

Over het maken van de partnerkeuze is veel geschreven.

Wij presenteren hier de visie van P. Nijs, H. Hendrix, J. Willi en A. Vansteenwegen.

Aan jullie om de overeenkomsten en verschillen van de diverse visies te toetsen aan jullie eigen ervaringen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License