Problemen En Hulpverlening

Mannen en vrouwen rapporteren verschillende klachten en problemen, hebben uiteenlopende zorgbehoeften en maken verschillend gebruik van de zorg.

Verschillen in psychische problemen

Mannen en vrouwen blijken evenveel last te hebben van psychische problemen. Het verschil zit hem in het soort problemen.

Vrouwen hebben twee keer zoveel last van stemmingsstoornissen en angsten. Mannen en vrouwen gaan ook verschillend om met depressies of stress (Manschot A., 2002).
Mannen zijn drie tot vijf keer vaker drankverslaafd dan vrouwen. Excessief drinken komt vaker voor bij laagopgeleide mannen en hoogopgeleide vrouwen.
Mannen hebben twee of drie keer zo vaak een drugsprobleem. Vrouwen slikken meer pillen.
Antisociale persoonlijkheden tref je 4 - tot 6-maal vaker aan bij mannen dan bij vrouwen. Eetstoornissen komen vaker voor bij vrouwen. (van Oost en van der Vlugt, 2002).

95% van de mensen met ADHD zijn van het mannelijk geslacht. 4X meer mannen zijn dyslectisch of vertonen leerproblemen.

Gebruik van gezondheidszorg

Vrouwen maken vaker gebruik van eerstelijnszog en andere vormen van laagdrempelige zorg. Ze zoeken vaker hulp bij psychische klachten dan mannen (van Oost & van der Vlugt, 2002).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License