Professionele Houding Ten Aanzien Van Seksualiteit

1. Belangrijk is voldoende kennis te hebben over seksualiteit en seksuologie. Zo heb je voldoende inzicht in de problemen van patiënten en weet je welke hulp ze nodig hebben. Zo kan je ook de nodige informatie geven;

2. Het rustig kunnen praten over seks en seksualiteit. Het kunnen hanteren van seksuele woordenschat, gepaste taal. Signalen oppikken;

3. Je eigen referentiekader rond seksualiteit en intimiteit kennen (zie oefening met stellingen);

4. Respect hebben voor de manier waarop patiënt intimiteit en seksualiteit beleeft of kiest te beleven;

5. Beseffen dat ieder het recht heeft op een genotvolle aangename intimiteit en seksuele beleving;

6. Met zorg de patiënt aanraken;

7. Beseffen dat een professionele relatie verschilt van een vriendschappelijke of partnerrelatie. Zelfonthulling is niet wederkerig. Er is wel sprake van intimiteit.

8. Niet elk gedrag hoeft getolereerd te worden. Je moet je grenzen kennen.

9. Respecteren van de privacy van de patiënt;

10. Zorgen voor een eigen bevredigend seksueel leven en intimiteit;

11. …

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License