Reactie Van De Docent Casus 2 Mevr Claeys

1. Wat is de vraag van mevr. Claeys?
Dit is een niet onbelangrijke vraag. In contact met een cliënt is het detecteren van de hulpvraag heel erg belangrijk. Soms zullen cliënten hun hulpvraag letterlijk verwoorden. Ze zeggen dan welke verwachting ze hebben van jou. Sommige cliënten hopen op een advies, andere willen inzicht krijgen in hun gevoelens of persoonlijkheid, andere willen een luisterend oor, andere misschien een attest dat ze kunnen voorleggen aan één of andere instantie,…
Vaker brengen ze hun hulpvraag in de vorm van problemen waar zij of hun naasten last van hebben, zonder concrete verwachtingen te hebben naar jou. Soms gaat er achter de letterlijke hulpvraag ook een andere hulpvraag schuil waar de cliënt zich al dan niet bewust van is.
Als een eerste gesprek duidelijkheid kan brengen in de hulpvraag van de cliënt is dat een goede zaak. Het uitklaren van deze hulpvraag is niet alleen belangrijk voor de hulpverlener. Ook de cliënt is vaak gebaat bij het scherp stellen van de hulpvraag. Hij kan zich bewust worden van wat hij nu zelf het grootste probleem vindt. De hulp zal meer aansluiten bij zijn vraag. Let wel: dit wil niet zeggen dat je als hulpverlener altijd op de vraag in kunt gaan. De vraag kan onrealistisch zijn of door het uitklaren van de hulpvraag kan ook duidelijk worden dat een verwijzing zich opdringt. Soms wordt immers duidelijk dat wat de cliënt vraagt niet binnen de setting mogelijk is.

4. Effect van waarden en normen
Het gevaar bestaat dat je als hulpverlener die vragen hoort die passen bij je eigen waarden en normen. Je neemt dus enkel de hulpvragen mee die je zelf belangrijk vindt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License