Van De Onbewuste Naar De Bewuste Relatie

Hoe is het mogelijk hieruit te ontsnappen? Als je al het voorgaande leest, zou je de indruk kunnen krijgen dat de oude hersenen de oorzaak zijn van de meeste van onze relatieproblemen. De oude hersenen spelen ook een positieve rol in onze relaties. Hoewel sommige tactieken van de oude hersenen hun doel voorbijschieten, zijn hun belangrijkste activiteiten essentieel voor ons welzijn. Ze binden ons ook aan onze partner en scheppen hierdoor de voorwaarden voor toekomstige groei. Als we kunnen zorgen dat de krachtige, instinctmatige driften van de oude hersenen gaan samenwerken met de scherpzinnige, cognitieve vermogens van de nieuwe hersenen, kunnen we onze onbewuste doelstellingen verwezenlijken en de frustraties van de machtsstrijd achter ons laten. Onze nieuwe hersenen met hun flexibiliteit en onderscheidingsvermogen kunnen helpen je onbewuste doelstellingen te bereiken. Er kan een ‘bewuste’ relatie opgebouwd worden. Een bewuste relatie is een relatie die maximale psychologische en spirituele groei mogelijk maakt; een bewuste relatie komt tot stand doordat de partners zich bewust worden van de fundamentele behoeften van de onbewuste geest en meewerken om deze behoeften, namelijk aan veiligheid, genezing en heelheid, te bevredigen.

Wat verandert er als je bewust wordt?

  • Je beseft dat je liefdesrelatie een verborgen doel heeft- het genezen van de wonden die je in je jeugd hebt opgelopen. In plaats van je volledig te richten op oppervlakkige behoeften en verlangens, leer je oog te hebben voor de onverwerkte problemen uit je jeugd. Als je dit inzicht ontwikkelt, krijgen je dagelijkse interacties meer betekenis.
  • Je vormt je een zuiverder beeld van je partner. In het begin verwarde je hem met je primaire verzorgers, later projecteerde je je negatieve eigenschappen op je partner. Nu zie je je partner niet meer als redder, maar als een ander menselijk wezen dat gekwetst is en vecht om genezen te worden;
  • Je neemt zelf de verantwoordelijkheid om je wensen en behoeften aan je partner over te brengen;
  • Je leert de wensen en behoeften van je partner even belangrijk te vinden als die van jezelf;
  • Je aanvaardt de donkere kant van je persoonlijkheid, je erkent dat je net als iedereen negatieve eigenschappen hebt;
  • Je leert nieuwe technieken om je fundamentele behoeften en verlangens te bevredigen, je partner kan je tot steun zijn als je eerst maar je benadering verandert;
  • Je zoekt bij jezelf naar de krachten en mogelijkheden waaraan het je ontbreekt. Een reden waarom je je tot je partner voelde aangetrokken, was dat hij of zij krachten en mogelijkheden bezat die jou ontbraken. In een bewuste relatie kun je leren dat je alleen een gevoel van eenheid kunt terugkrijgen door de verborgen eigenschappen in jezelf te ontwikkelen;
  • Je wordt je meer bewust van je verlangen lief te hebben;
  • Je accepteert de moeilijkheid van het scheppen van een goede relatie. In een onbewuster relatie denk je dat je een goede relatie kunt hebben als je de juiste partner uitzoekt. In een bewuste relatie besef je dat je zelf de juiste partner moet zijn. Als je een realistischer kijk ontwikkelt op liefdesrelaties , besef je dat je voor een goede relatie je nek moet uitsteken en de moed moet hebben te groeien en te veranderen. Het is menselijk te willlen leven zonder inspanning. Toen we nog baby’s waren raakten we gefrustreerd als de wereld ons niet gaf wat we nodig hadden; gaf zij ons dit wel dan waren we tevreden. Hieruit vormen we ons wereldbeeld, en we klampen ons aan dit verouderde beeld vast, zelf als dit ten koste gaat van onze relaties. Het dringt slechts langzaam tot ons door dat we , om bemind te worden, zelf eerst minnaars moeten zijn.

Terug naar relaties
Terug naar Hendrix

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License